Політика конфіденційності - Юлія Крілик
Контакти
juliakrilyk@gmail.com
Back

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності розроблена на підставі вимог чинного законодавства України та регламенту Європейського парламенту і ради (ЄС) №2016/679 від 27.04.2016 (надалі – «Політика») та є невід’ємною частиною Договору публічної оферти  про надання послуг, що розміщений на Веб-сайті: juliakrilyk.com.ua  (надалі – «Договір»). 

1. Для чого призначена ця Політика конфіденційності

Метою Політики є інформування фізичних осіб, що мають намір стати Користувачами Веб-сайту чи є його Користувачами, про те, збір якої саме інформації здійснюється для надання Послуг, передбачених Договором, та яким чином вона використовується. 

Якщо Ви маєте намір здійснювати користування Веб-сайтом або вже користуєтеся ним, будь ласка, уважно ознайомтеся із даною Політикою. У разі, якщо Ви в будь-якій мірі не згодні з умовами, викладеними у цьому документі, просимо Вас утриматися від використання Веб-сайту. 

Факт використання Вами Веб-сайту є підтвердженням того, що Ви ознайомились та приймаєте умови даної Політики в повному обсязі, а також того, що Ви надали згоду на збір та обробку Ваших Персональних даних.

Умови Політики можуть бути змінені у будь-який час без персонального повідомлення кожного Користувача шляхом публікування нової редакції Політики на Веб-сайті. Продовження Вами використання Веб-сайту після набрання чинності Політикою в новій редакції свідчить про прийняття Вами нових умов в повному обсязі.

Дана Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на веб-сайті: juliakrilyk.com.ua, тому Власник Веб-сайту не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх сторін. 

Перш ніж використовувати послуги, потрібно прийняти умови цієї Політики конфіденційності.

2. Терміни і визначення

«Веб-сайт» (надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою juliakrilyk.com.ua та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.


«Власник Сайту» (надалі – «Власник») – фізична особа-підприємець – Крілик Юлія Андріївна, яка є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту.


«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Договору, розміщеного на Сайті та цієї Політики.


«Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Власником сайту вимога не допускати  поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або наявності на це законної підстави.

«Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.


«Послуги» – будь-які послуги, які пропонуються на Сайті Власника та містять, але не обмежуються послугами консультаційного характеру на тему психології.

3. Збір та використання персональних даних

Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Користувача.


Використання Сайту вимагає надання персональних даних, а саме: Ім’я, електронну адресу та номер телефону при замовленні зошита на сайті: juliakrilyk.com.ua.


Власник сайту може збирати, зберігати та використовувати такі типи Ваших персональних даних:

  • ім’я, прізвище, по батькові;
  • дату народження/інші записи про життєво важливі дані;
  • електронну адресу;
  • номер телефону;
  • особисту інформацію про здоров’я;
  • місцезнаходження та/або поштову адресу Користувача;
  • інформацію, що стосується замовлених послуг на Сайті або транзакції, які Користувач здійснює через Сайт;
  • інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає електронною поштою або через Сайт, включаючи його вміст та метадані;
  • будь-яку іншу особисту інформацію, яку надає Користувач.


Перш ніж повідомляти Власнику Сайту особисту інформацію іншої особи, Ви повинні отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.


Власник Сайту  збирає лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачем, як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісу Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.


Власник Сайту гарантує, що не буде продавати або здавати в оренду особисті дані Користувача третім особам, крім випадків коли розкриття  персональних даних Користувача  необхідне для виконання вимог чинного законодавства України.

Власник сайту не збирає та не обробляє інформацію про персональні дані Користувача щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

4. Обробка персональних даних

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.


Користувач погоджується з тим, що Власник Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті: juliakrilyk.com.ua, включаючи доставку замовлення.

5. Мета використання персональних даних

Персональну інформацію Користувача Власник Сайту може використовувати з метою:


– ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та/або надання послуг, які розміщені на Сайті Власника. 


– зв’язку з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача.


– надання можливості користуватися послугами, доступними на Сайті Власника.


– надсилання Користувачу виписок, рахунків та нагадувань про оплату та збирання платежів від Користувача.


– надсилання Користувачу сповіщення/повідомлення електронною поштою, у випадку якщо Користувач підписаний на сповіщення електронною поштою.


– поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг.


– надання інформації про послуги, що реалізуються Власником Сайту.


Якщо Користувач виявив бажання надати персональну інформацію для публікації на Сайті Власника, то така інформація буде опублікована та іншим чином використана відповідно до дозволу, який надає Користувач.

6. Безпека даних Користувача

Персональні дані Користувача, надані Власнику Сайту, будуть захищені шляхом вжиття всіх технічних та організаційних заходів безпеки. 


При надсиланні дуже конфіденційних даних або інформації рекомендується використовувати поштову службу, оскільки повна безпека даних електронною поштою не може бути гарантована.

7. Термін зберігання персональних даних 

Надані Користувачем персональні дані будуть зберігатися Власником Сайту  протягом терміну надання інформації, послуг чи підтримки до закінчення встановленого законом терміну зберігання.

8. Взаємодія сайту з іншими ресурсами

При використанні Користувачем Сайту, можуть бути присутні коди інших інтернет ресурсів і третіх сторін. Таким інтернет-ресурсом може бути: соціальна мережа Instagram.


Використання зазначеної соціальної мережі  Instagram  необхідне для оперативного переходу на СайтВласника, а також більшої активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів не зберігаються і не обробляються.

9. Взаємодія Власника сайту з третіми особами стосовно персональних даних

Власник сайту не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Власник Сайту розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувача.

10. Захист персональних даних

Власник Сайту використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами його регулювання.


Власник Сайту забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.


Власник Сайту має право поширювати персональні дані без згоди Користувача у випадку визначеному чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11. Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних визначається умовами згоди Користувача, наданої ВласникуСайту на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.


Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

12. Ваші права, як Користувача

Ви, як Користувач (суб’єкт персональних даних) маєте право:


– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;


– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх сторін, яким передаються його персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;


– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;


– пред’являти вмотивовану вимогу Власнику Сайту із запереченням проти обробки своїх персональних даних;


– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;


– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;


– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;


– знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

13. Зміна політики

Власник Сайту залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.


У випадку внесення істотних змін до Політики Власник Сайту розмістить повідомлення на Сайті та зазначить термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовився від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що він  погодився з відповідними змінами Політики.

Замовити програму